ساخت ونصب جرثقیل بازویی ۲ تن شرکت سامسونگ تهران
سال ساخت ۱۳۹۵
برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

آسان جابه جا کنید