ساخت ونصب جرثقیل سقفی ۵ تن صنایع دفاع

سال اجرا ۱۳۹۹

یکی دیگر از افتخارات گروه مهندسی پولادین سازه نوین

گروه مهندسی پولادین سازه نوین با مجرب ترین مهندسین آماده اجرا پروژه ها ست.