گروه فنی مهندسی پولادین سازه نوین باتکیه بر دانش فنی ورعایت اپتیمایز اقتصادمهندسی وبا استناد بر پیشینه همکاری دربخش های مختلف در اقصی نقاط کشور ونیز با بهره گیری از پرسنل

متخصص وبا تجربه خود در اسرع وقت آمادگی خود را در جهت همکاری وارائه خدمات اعلام میدارد.

بخشی از پروژه های انجام شده توسط گروه فنی مهندسی پولادین سازه نوین به شرح ذیل میباشد:

-ساخت ونصب جرثقیل سقفی ۵تن و۳ تن شرکت مهندسی نصب ونگهداری کارخانجات صنایع پتروشیمی (رامپکو)

-ساخت ، نصب وراه اندازی اولین سوله متحرک با دهانه ۱۴ متر وطول ۲۰ متر پارس فراگام قشم

-ساخت ۲ دستگاه جرثقیل سقفی ۵ تن شرکت آریو چوب

-ساخت جرثقیل سقفی دهانه ۲۴ متر و ۳ تن شرکت صاایران

-ساخت جرثقیل دروازه ای ۵ تن شرکت پرمیوم باند

-ساخت ۴ دستگاه جرثقیل ۳ تن شرکت آب وفاضلاب (یزد)

-ساخت و نصب وراه اندای جرثقیل دروازه ای ۵ تن پارس فراگام قشم

-ساخت ونصب وراه اندازی جرثقیل سقفی ۳و۵ تن پارس فراگام قشم

-ساخت جرثقیل سقفی ۱۰ تن و۲۰ تن شرکت هواپیمایی ایران (دو دستگاه )

و اجرای ساخت ونصب بیش از ۳۰ دستگاه جرثقیل سقفی در ظرفیت های مختلف در صنایع خودروسازی وهمچنین ساخت وراه اندازی بیش از ۱۵۰ دستگاه جرثقیل در ظرفیت های مختلف در بخش های

صنعت نفت گازوپتروشیمی وآب وفاضلاب وبخشهای خصوصی کشور از جمله عملکردهای این گروه میباشد.

(گروه فنی مهندسی پولادین سازه نوین با ارائه خدمات فنی ومهندسی و پشتیبانی کننده در زمینه طراحی وساخت وتامین قطعات جرثقیلهای سقفی ،دروازه ای،بازویی)