فقط رانندگان و متصديان جرثقيل سقفي حق راندن و بكار انداختن آنرا دارند، كارآموزان فقط هنگامي حق كار كردن با جرثقيل جرثقيل سقفي را دارند كه تحت سرپرستي راننده مربوطه قرار گرفته باشند.
۲٫ هنگام كار با جرثقيل سقفي بايستي يك نفر قلاب انداز گمارده شود، كار اين شخص قلاب كردن طناب يا كابل به دور بار براي بلند كردن آن مي باشد و شخص ديگري به جز نام برده حق ندارد بارها را بسته و يا به راننده دستگاه براي بلند كردن بار دستور دهد.
۳٫ هنگامي كه ديد اپراتور ضعيف است بايستي از قلاب به رنگ سفيد يا زرد استفاده نمايد.
۴٫ قلاب جرثقيل سقفي بايد داراي شيطانك يا ضامن مخصوص باشد.
۵٫ هنگامي كه بار در هوا معلق است اپراتور جرثقيل سقفي حق ندارد محل را ترك كند. همين طور حركت دادن بار معلق روي سر افراد ممنوع است.
۶٫ براي نگهداري بار نبايد از زنجير استفاده كرد، مگر آنكه استعمال زنجير ترجيح داده شود مثلاً در مواردي كه الياف سيمي اين نوع طناب ها در اثر ساییدگي آسيب ببيند استعمال زنجير ارجح است.
۷٫ با هيچ جرثقيل سقفي نبايد بيش از حد مجاز بار بلند كرد.
۸٫ ميزان ظرفيت باربرداري در روي جرثقيل سقفي بايد به وضوح نوشته شود.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!