تعمیرات جرثقیل سقفی باید به موقع و دقیق انجام شود وگرنه باعث خطرات جبران ناپذیر خواهد بود. به دلیل پرخطر بودنجرثقیل سقفیانجام تست و بازرسی فنی جرثقیل قبل از هر کار دیگری باید به درستی انجام شود. تست های جرثقیل یکی از روش های موثر در پیدا کردن عیوب پنهان از دید اپراتور جرثقیل است که با تشخیص علت عیب باید هرچه سریعتر به تعمیرات جرثقیل سقفی پرداخته شود.

برخی نکات ایمنی در جرثقیل های سقفی:

میزان بار مجاز SWL روی بدنه حک شده باشد.

مسیر حرکت برای جابه جایی اجسام واضح و تعریف شده باشد.

از جا به جایی اجسام روی نفرات و تجهیزات حساس خودداری شود.

در انتهای ریل حرکت ترمزهای انتهای ریل تعبیه شده باشد تا دستگاه از ریل خارج نشود.

آلارم هشدار دهنده حرکت برای دستگاه در نظر گرفته شود و بطوریکه صدای آن برای کارکنان شنیده شود.

و…

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!