معرفی محصول:

شرکت برای سوله ها و سالن های سقف کوتاه و با ظرفیت های تا 16 تن و دهانه ی تا 39 متر ساخته می شوند. با حداقل فاصله مطمئن بین بالای جرثقیل و سقف کارخانه، و با اندازه های فشرده و بهینه ی جرثقیل ها، امکان این وجود دارد که بهترین کارایی از لحاظ ارتفاع در دسترس بجای هزینه ساخت سوله ی جدید موجود آید. بازه ی جرثقیل های سقفی تک پل شرکت پیلان در بر گیرنده انواع متنوع و متفاوتی است که برای سازگاری با فضا های در دسترس مناسب می باشد.

 

این نوع جرثقیل مزیت‌های زیادی دارند. وزن پایین تجهیزات متحرک، دستیابی به ابعاد مناسب جرثقیل را ممکن می‌سازد. جرثقیل‌های سقفی تک پل به آسانی از روی زمین قابل کنترل می‌باشند.