ساخت ونصب جرثقیل سقفی 5 تن صنایع دفاع

سال اجرا 1399

یکی دیگر از افتخارات گروه مهندسی پولادین سازه نوین

گروه مهندسی پولادین سازه نوین با مجرب ترین مهندسین آماده اجرا پروژه ها ست.