• سپتامبر

   8

   2018
  • 475
  • 0

  انواع تست های مرتبط با جرثقیل سقفی

  تست های عملکردی جرثقیل سقفی: این تست ها باید با بار نامی برای تمامی حرکتهای جرثقیل سقفی اعم از سقفی، دروازه ای، بازویی صورت پذیرد. تست های عملکردی می بایست در تمام جهات حرکت جرثقیل سقفی با استفاده از SWL صورت پذیرد تا پس ار انجام این تست ها مطمئن شد که کلیه قطعات می

  • سپتامبر

   4

   2018
  • 254
  • 0

  کاربردهای جرثقیل های سقفی

  کاربردهای گوناگون جرثقیل های سقفی در صنایع : استفاده از جرثقیل های سقفی در صنایع ذوب و نورد فلزات صنایع برش کاری صنایع با پتانسیل انفجار و آتش سوزی صنایع تولید محصولات بتنی انبار نگهداری فلزات صنایع واگن سازی صنایع هوا و فضا صنایع سیمان ، سرامیک و کاشی سازی  

  • سپتامبر

   4

   2018
  • 460
  • 0

  بازرسی حین نصب و راه اندازی جرثقیل سقفی

  بازرسی در حین نصب جرثقیل سقفی پس از Final Assembly و قبل از قرار گرفتن در سرویس طبق استانداردهای BS 466 و FEM و CMAA صورت می پذیرد . بازرسی در حین نصب و راه اندازی پس از بازرسیهای صورت گرفته در محل کارخانه انجام می پذیرد . در بازرسی حین نصب موارد زیر می

  • سپتامبر

   4

   2018
  • 730
  • 0

  چک لیست بازرسی ایمنی و فنی جرثقیل های سقفی

  چک لیست تست های مکانیکی و الکتریکی جرثقیل های سقفی 1. مشخصات فنی جرثقیل سقفی 2. بازرسی ریل های حرکت طولی 3. بازرسی ریل های حرکت طولی 4. بازرسی ریل های حرکت عرضی 5. بازررسی راهروهای ارتباطی جرثقیل سقفی 6. بازرسی چرخهای حرکت طولی 7. بازرسی چرخهای حرکت عرضی 8. بازرسی وضعیت عمومی جرثقیل سقفی

  • سپتامبر

   3

   2018
  • 343
  • 0
  دستورالعمل ايمني اپراتور جرثقيل سقفي

  دستورالعمل ايمني اپراتور جرثقيل سقفي

  فقط رانندگان و متصديان جرثقيل سقفي حق راندن و بكار انداختن آنرا دارند، كارآموزان فقط هنگامي حق كار كردن با جرثقيل جرثقيل سقفي را دارند كه تحت سرپرستي راننده مربوطه قرار گرفته باشند. 2. هنگام كار با جرثقيل سقفي بايستي يك نفر قلاب انداز گمارده شود، كار اين شخص قلاب كردن طناب يا كابل به