کاربردهای جرثقیل های سقفی

کاربردهای گوناگون جرثقیل های سقفی در صنایع :
استفاده از جرثقیل های سقفی در صنایع ذوب و نورد فلزات
صنایع برش کاری
صنایع با پتانسیل انفجار و آتش سوزی
صنایع تولید محصولات بتنی
انبار نگهداری فلزات
صنایع واگن سازی
صنایع هوا و فضا
صنایع سیمان ، سرامیک و کاشی سازی